Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
20 Kg / Sac

CHIT GIPS CARTON GI-FIX SUPER M101

Chitul de rosturi pentru gips-carton GI-FIX M101 este un produs predozat - liant adeziv pe bază de ipsos, special aditivat, recomandat pentru: rostuirea plăcilor de gips carton, montarea colţarelor şi montarea plasei de armare aferentă înbinării plăcilor de gips carton.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Chitul se introduce în apă (0,35-0,45 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 10 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amesteca din nou. Se va evita amestecarea excesivă în vederea prevenirii formarii incluziunilor de aer în masa chitului. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 20 min.

Punerea în operă: Pasta se introduce în rosturi, se aplică banda de armare sau după caz coltarul care se acoperă cu un alt strat de chit. Suprafaţa chituită se nivelează cu o gletieră până la obţinerea planeitătii dorite. Planeitatea suprafeţei se verifică cu un dreptar de 2 m. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se aplică după întărirea stratului precedent adică după minim 90 min. Se poate aplica şi în straturi groase. După min 24 ore de la aplicare, suprafaţa devine şlefuibilă. După şlefuire suprafaţa se amorsează şi se vopseşte cu vopsea lavabilă sau pe bază de ulei. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt chituite. în mediu cu temperaturi de 20°C si umiditate 60% timpul de uscare este de 24 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte.

Consumul specific: 0,1-0,2 kg/ml rost.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: CHIT GIPS CARTON GI-FIX SUPER M101