Certificari

Certificat de inregistrare a marcii
Certificat de inregistrare a marcii

Certificat ISO 9001 2015
Certificat ISO 9001 2015

Certificat ISO 14001 2015
Certificat ISO 14001 2015

Diplome

Locul 1 in Top Profit Romania 2012
Locul 1 in Top Profit Romania 2012

Locul 2 in Top Profit Romania 2012
Locul 2 in Top Profit Romania 2012

Locul 3 in Top Afaceri Romania 2012
Locul 3 in Top Afaceri Romania 2012