Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
23 Kg / Sac

ADEZIV ECOTHERM ( NUMBER 1 ) M35

Adezivul ECO-THERM M35 este un material special aditivat recomandat pentru placarea cu polistiren, înglobarea plasei de fibră de sticlă, şpăcluirea plăcilor de polistiren la interior sau exterior.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifica planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Adezivul se introduce în apă (0,15-0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi adezive timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pentru suprafeţele plane, pasta se aplică pe toata placa de polistiren cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 10-12 mm după care placa se presează pe stratul suport. Pentru suprfetele suport neuniforme, pasta se pune pe placă sub formă de pete la distante de circa 15-20 cm, iar pe marginea plăcii pasta se pune sub formă de dungă, lată de 3-4 cm (acoperirea plăcii min 50%) după care aceasta se presează pe stratul suport. Obţinerea unei suprafeţe plane se realizeaza prin presarea mai mulfor plăci pe stratul suport cu ajutorul unui dreptar lung. După 24 de ore, plăcile se dibluiesc cu 4-6 dibluri/mp şi peste suprafaţa de polistiren se aplică un strat de adeziv de minim 3 mm cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 6x6 mm în care se înglobează plasa de fibră de sticlă apoi se nivelează suprafaţa cu o gletieră dreaptă. După uscare se mai aplică cel puţin încă un strat de adeziv de 3 mm pentru obţinerea unei planeităţi şi rezistenţe sporite. Suprafeţele placate şi neşpăcluite mai vechi de 10 zile trebuie curăţate şi amorsate înaintea şpăcluirii. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt placate. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţelor suport. Lucrările ulterioare pe suprafaţa placată şi şpăcluită se vor efectua după uscare. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 72 de ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa 3-4 kg/m², atât la aplicare cât şi la şpăcluire.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ + 30°C.

Produse: ADEZIV ECOTHERM ( NUMBER 1 ) M35