Caracteristici
Consum specific
Culoare
Destinatie
Greutate
25 Kg / Sac 25 kg

ADEZIV STANDARD M20

Adezivul STANDARD M20 este un adeziv predozat tip C1 - adeziv pentru plăci ceramice pe bază de lianți minerali cu întărire normală, recomandat pentru placări interioare cu gresie clasică cu absorbție ridicată şi faianţă clasică cu absorbţie ridicată.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Adezivul se introduce în apă (0,15-0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi adezive timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pasta se aplică pe suprafaţa suport în grosime de 4-6 mm, cu ajutorul unei gletiere zimţate. Plăcile se aşează pe stratul de adeziv, se presează energic şi se lovesc uşor. Suprafaţa de contact dintre placă şi adeziv trebuie să fie de minim 75%. Rosturile se vor curăţa înainte de întărirea adezivului. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt placate. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea plăcilor şi a suprafeţelor suport. Lucrările ulterioare pe suprafaţa placată se vor efectua după uscare. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 72 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa3-4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: ADEZIV STANDARD M20