Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
25 Kg / Sac

ADEZIV THERMO PLUS M37

Adezivul THERMO-PLUS M37 este un material superior, cu adaos de microfibre, recomandat pentru: placarea cu polistiren expandat sau extrudat, vată minerală, înglobarea plasei de fibră de sticlă, şpăcluirea suprafeţelor placate la interior sau exterior. Pot fi placate şi suprafeţele din gips carton.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie aderentă, portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil. Suporturile din gipscarton sau tencuielile vechi, trebuie tratate şi amorsate corespunzător.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Adezivul se introduce în apă (0,15-0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, eremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 10 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi adezive timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pentru suprafeţele plane pasta se aplică pe toată placa de polistiren cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 10-12 mm, după care placa se presează pe stratul suport. Pentru suprfeţele suport clasice, neuniforme, pasta se pune pe placă sub formă de pete la distanţe de circa 15-20 cm, iar pe marginea plăcii pasta se pune sub formă de dungă, lata de 3-4 cm (acoperirea plăcii min 50%) după care aceasta se presează pe stratul suport. Obţinerea unei suprafeţe plane se realizează prin presarea mai multor plăci pe stratul suport cu ajutorul unui dreptar lung. După 24 de ore plăcile se dibluiesc cu 4-6 dibluri/mp şi peste suprafaţa de polistiren se aplică un strat de adeziv de minim 3 mm cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 6x6 mm în care se înglobează plasa de fibra de sticlă. Apoi se nivelează suprafaţa cu o gletieră dreapta. După uscare se mai aplică cel puţin încă un strat de adeziv de 3 mm pentru obţinerea unei planeităţLşi rezistenţe sporite. Suprafeţele placate şi neşpăcluite mai vechi de 10 zile trebuie curăţate şi amorsate înaintea şpăcluirii. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt placate. În condiţii de umiditate scăzuta şi temperatură ridicată, dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomanda umezire sau amorsarea suprafeţelor suport. Suprafeţele astfel placate şi şpăcluite au o rezistenţă fizico-mecanică foarte bună în timp. Lucrările ulterioare pe suprafaţa placată şi şpăcluită se vor efectua după uscare. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 72 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa 3-4 kg/m², atât la aplicare cât şi la şpăcluire.

Temperatură de lucru: +5 °C + 30 °C.

Produse: ADEZIV THERMO PLUS M37