Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
25 Kg / Sac

TINCI FLEXIBIL M34

Mortarul TINCI FLEXIBIL M34 este un mortar predozat, pe bază de ciment, tip GP - mortar de uz general pentru tencuire, special aditivat, recomandat pentru repararea sau finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare din: beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment sau ciment var, înainte de gletuire, vopsire sau înaintea aplicării tencuielilor nobile.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Tinciul se introduce în apă (0,15–0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pasta se aplică şi se întinde pe suprafaţa suport, în grosime de 2-5 mm cu ajutorul unei gletiere. Planeitatea suprafeţei se verifică cu ajutorul unui dreptar de 1,5-2m. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se aplică după întărirea stratului precedent adică după minim 24 ore. După ce suprafaţa devine nelipicioasă la pipăit se stropeşte uşor cu apă şi se drişcuieşte cu o drişcă din polistiren sau burete. După min 72 ore de la aplicare suprafaţa devine stabilă şi se pot aplica alte finisaje. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt finisate. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţei suport înaintea aplicării tinciului. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 24 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa 2-3 kg/m², în funcţie de grosimea stratului aplicat.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: TINCI FLEXIBIL M34