Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
25 Kg / Sac

MORTAR STANDARD M42

Mortarul STANDARD M42 este un material pe bază de ciment tip GP- mortar de uz general pentru tencuire, special aditivat, recomandat pentru tencuirea brută a pereţilor interiori sau exteriori, repararea sau finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Mortarul se introduce în apă (0,15–0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pasta se aplică pe suprafaţa suport cu ajutorul unei mistrii şi se întinde până la obţinerea planeităţii dorite cu ajutorul unui dreptar. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se aplică după întărirea stratului precedent adică după minim 24 ore. După ce suprafaţa devine nelipicioasă la pipăit se stropeşte uşor cu apă şi se drişcuieşte cu o drişcă din polistiren sau burete. După min 72 ore de la aplicare suprafaţa devine stabilă şi se pot aplica alte finisaje. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt tencuite. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţei suport înaintea aplicării mortarului. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 24 ore pentru fiecare centimetru grosime. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa 13-16 kg/m² la fiecare 1 cm grosime.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: MORTAR STANDARD M42