Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
20 Kg / Sac

GLET STANDARD M11

Gletul STANDARD M11 este un glet pe bază de ipsos tip EN 13279-1:2009 (C6/20/2), special aditivat, recomandat ca prim strat sau ca material de încărcare la finisarea suprafeţelor interioare din: beton, beton uşor, plăci din gips-carton, tencuieli uscate pe bază de ciment sau ipsos.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil. Suprafeţele de gips carton trebuie amorsate înaintea gletuirii.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Gletul se introduce în apă (0,35–0,45 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Se va evita amestecarea excesivă în vederea prevenirii formării incluziunilor de aer în masa gletului. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 20 min.

Punerea în operă: Pasta se aplică şi se întinde pe suprafaţa suport, în grosime de 2-5 mm cu ajutorul unei gletiere. Planeitatea suprafeţei se verifică cu ajutorul unui dreptar de 1,5-2m. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se aplică după întărirea stratului precedent, adică după minim 24 ore. Pentru obţinerea planeităţii dorite se recomandă aplicarea a cel puţin 2 straturi. Se poate aplica şi în straturi groase. Ca ultim strat se recomandă folosirea gletului PROFESIONAL M24 produs de VON MEISTER. După min 24 ore de la aplicare, suprafaţa devine şlefuibilă. După şlefuire se amorsează şi se vopseşte cu vopsea lavabilă sau pe bază de ulei. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt gletuite. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţei suport înaintea gletuirii. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 24 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de min. 7 zile.

Consum specific: Circa 0,8-1,2 kg/m² la 1 mm grosime.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: GLET STANDARD M11