Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
25 Kg / Sac

ADEZIV THERMOFLEX M26

Adezivul THERMOFLEX M26 este un material special aditivat, tip C1 - adeziv pentru plăci ceramice pe bază de lianți minerali cu întărire normală, recomandat pentru placări în condiţii speciale la interior şi exterior cu: gresie, gresie porţelanată, semigresie, marmoră, travertin, gips carton, piatră ornamentală.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Adezivul se introduce în apă (0,15-0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi adezive timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pasta se aplică pe suprafaţa suport în grosime de 4-6 mm, cu ajutorul unei gletiere zimţate. Plăcile se aşează pe stratul de adeziv, se presează energic şi se lovesc usor. Suprafaţa de contact dintre placă si adeziv trebuie să fie de minim 75%. Rosturile se vor curăţa înainte de întărirea adezivului. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt placate. În condiţii de umiditate scăzută si temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea plăcilor şi a suprafeţelor suport. La placarea piscinelor, teraselor sau a zonelor expuse umidităţii trebuie efectuată o rostuire cu chit hidrofob şi termostabil. Pardoselile încălzite se pornesc după maturarea adezivului. Plăcile de gips carton se amorsează înaintea aplicării adezivului. Lucrările ulterioare pe suprafaţa placată se vor efectua după uscare. În mediu cu temperaturi de 20 oC şi umiditate 60% timpul de uscare este de 72 ore. La temperaturi sub 20 oC timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa 3-4 kg/m² în funcţie de grosimea stratului aplicat.

Temperatură de lucru: +5 °C ÷ +30°C.

Produse: ADEZIV THERMOFLEX M26