Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
20 Kg / Sac

GLET SUPERFLEX M16

Gletul SUPER-FLEX M16 este un material pe bază de ciment, tip GP - mortar de uz general pentru tencuire, special aditivat, recomandat pentru finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment sau ciment var. Este recomandat şi la finisare suprafeţelor din încăperi cu umiditate ridicată.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Gletul se introduce în apă (0,35-0,45 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Se va evita amestecarea excesivă în vederea prevenirii formării incluziunilor de aer în masa gletului. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 60 min.

Punerea în operă: Pasta se aplică şi se întinde pe suprafaţa suport, în grosime de 2-5 mm cu ajutorul unei gletiere. Planeitatea suprafeţei se verifică cu ajutorul unui dreptar de 1,5-2m. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se aplică după întărirea stratului precedent adică după minim 24 ore. Pentru obţinerea planeităţii dorite se recomandă aplicarea a cel puţin 2 straturi. Se poate aplica şi în straturi groase. După minim 24 de ore de la aplicare, suprafaţa devine şlefuibilă. După şlefuire se amorsează şi se vopseşte cu vopsea lavabilă sau pe bază de ulei. Datorită culorii foarte albe este necesar un consum redus de vopsea. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt gletuite. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suprafeţelor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţei suport înaintea gletuirii. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 24 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile.

Consumul specific: Circa 1,4-1,6 kg/m² la 1mm grosime.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: GLET SUPERFLEX M16