Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
25 Kg / Sac

ŞAPĂ STANDARD M52

Şapa STANDARD M42 este un material pe bază de ciment, tip EN 13813 CT-C16-F4-A15, special aditivat, recomandat pentru realizarea pardoselilor interioare sau exterioare cu grosime între 0,5-5 cm, pe suporturi clasice. Este deasemenea recomandat ca mortar de poză pentru prefabricatele din beton. 

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâmicioase sau de săruri. Suportul de beton trebuie să fie întărit, cu o vechime de minim 28 zile.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Materialul se introduce în apă (0,1-0,2 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 60 minute.

Punerea în operă: Pasta se aplică pe suprafaţa suport cu ajutorul unei mistrii şi se întinde până la obţinerea planeităţii, grosimii şi respectiv pantei dorite cu ajutorul unui dreptar. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt turnate. În condiţii de umiditate scăzută şi temperatură ridicată dar şi în cazul suporturilor puternic absorbante se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţei suport înaintea aplicării şapei. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 24 ore pentru fiecare centimetru grosime. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile. În cazul aplicării peste pardoseli încălzite se va opri sistemul de încãlzire cu minim 24 ore înainte de turnare, iar instalaţia se va reporni numai după maturarea şapei. Pentru suprafeţe întinse se vor lăsa rosturi de dilatare (la intervale de 3-4 m). Nu se aplică pe suporturi lemnose, materiale plastice, metale sau pe suprafeţe realizate din ipsos.

Consum specific: Circa 18-19 kg/m² la fiecare 1 cm grosime.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: ŞAPĂ STANDARD M52