Caracteristici
Culoare
Destinatie
Consum specific
Greutate
25 Kg / Sac

TENCUIALĂ DECORATIVĂ DECOPUTZ M73

Tencuiala Decorativă DECOPUTZ M73 este un mortar predozat, tip OC - mortar monostrat pentru tencuire la exterior, recomandat pentru lucrări de finisare a faţadelor drişcuite, din ciment sau ciment-var. Funcţie de modul de aplicare şi finisare se realizează modelul dorit.

Pregătirea suprafeţei suport: Se verifică planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile, praful şi se efectuează eventualele reparaţii. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi, reziduri sfarâmicioase sau de săruri. Pereţii nou tencuiţi trebuie să aibă o vechime de minim 28 zile. Înaintea aplicării materialului se recomandă amorsarea suprafeţelor suport cu amorsă, la culoarea dorită.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Tencuiala se introduce în apă (0,15-0,25 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 5 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Pasta astfel obţinută are proprietăţi lucrative timp de minim 60 min. La fiecare şarjă preparată se va utiliza aceeaşi cantitate de apă pentru evitarea apariţiei diferenţelor de nuanţă. În cazul colorării în masă se va prepara o cantitate suficientă pentru a acoperi întreaga suprafaţă a peretelui şi se va aplica fară întrerupere pe acesta. Aplicarea mortarului se face cu o echipă de doi muncitori. Unul întinde mortarul Decoputz M73 produs de VON MEISTER în strat uniform şi subţire, iar celălalt muncitor va drişcui mortarul şi va realiza modelul dorit. Se recomandă drişcuirea liniară sau circulară. Nu se realizează întreruperi de aplicare pe aceiaşi suprafaţă iar legătura între şarje se face umed pe umed. Se va evita expunerea directă la razele de soare a suprafeţelor proaspăt tencuite. Înaintea aplicării materialului se recomandă umezirea sau amorsarea suprafeţelor suport. Lucrările ulterioare pe suprafaţa tencuită se vor efectua după maturare. În mediu cu temperaturi de 20°C şi umiditate 60% timpul de uscare este de 72 ore. La temperaturi sub 20°C timpul de uscare se prelungeşte. Durata de maturare este de minim 28 zile. Dupa maturare şi uscare uniformă, suprafaţa se poate amorsa şi vopsi cu vopsea lavabilă de exterior la nuanţa dorită.

Consumul specific: Circa 4,0-5,5 kg/m² la fiecare 3 mm grosime.

Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Produse: TENCUIALĂ DECORATIVĂ DECOPUTZ M73