Utilizarea şi aplicarea Gletului Standard M11

Gletul STANDARD M11 este un glet pe bază de ipsos, cu adaosuri minerale, polimeri de îmbunătăţire a aderenţei, plastifianţi, de culoare albă, cu umiditate maximă de 0,5%. Se remarcă prin lucrabilitate sporită şi aderenţă foarte bună.

Este utilizat pentru finisarea suprafeţelor tencuite în interior, pentru obţinerea suprafeţelor fine şi netede înainte de tapetare, de zugrăvire sau vopsire în ulei. Se foloseşte, deasemenea, pentru corectarea denivelărilor locale până la diferenţe de 1,5 cm. Este recomandat ca prim strat sau ca şi strat de încărcare.

Pentru a aplica Gletul STANDARD M11 aveţi nevoie de câteva unelte necesare: găleată, agitator mecanic sau manual, mistrie, gletieră şi dreptar.

Înainte de aplicare, se verifică starea pereţilor, planeitatea suprafeţei suport, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful. Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, compactă, uscată, lipsită de grăsimi de rezidiuri sfărâmicioase sau de săruri. Se montează canturi protectoare de colţuri. Pentru suport se recomandă tencuieli cu mortar sau tinci marca VonMeister.

Preparare: Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Gletul se introduce în apă (0,35 ÷ 0,45 l/kg) şi se amestecă preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen, cremos, uşor aplicabil. Se aşteaptă 10 minute pentru finalizarea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Atenţie!!! Se va evita amestecarea excesivă în vederea prevenirii formării incluziunilor de aer în masa gletului. Se poate utiliza minim 60 minute după preparare. Temperatură de lucru: +5°C ÷ +30°C.

Punere în operă: Pasta obţinută se aplică cu gletiera, în grosime de 2-5 mm verificându-se punerea în operă uniformă cu ajutorul unui dreptar din aluminiu de 2 m lungime. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se va aplica după întărirea stratului precedent, adică după minim 24 ore. Pentru obţinerea planeităţii dorite se recomandă aplicarea în două straturi. După 24 ore suprafaţa devine şlefuibilă. Se va evita expunerea directă la razele solare a suprafeţei proaspăt gletuite. Înaintea aplicării pe suprafeţe absorbante, acestea se vor amorsa sau se vor umezi cu apă. Pentru obţinerea unei suprafeţe de fineţe ridicată se recomandă şlefuirea cu hârtie abrazivă de granulaţie fină. În cazul folosirii ca şi strat de încărcare, durata de uscare este de cca. 7 zile pentru fiecare centimetru grosime strat aplicat, la o temperatura de + 20°C. La temperaturi mai mici, timpul de uscare se prelungeşte. Înainte de vopsire se aplică un strat de amorsă.

Produse recomandate